Det är viktigt för oss att du känner dig trygg på Lilla Yogastudion. Här kan du läsa om hur vi månar om din integritet.

Foto
Vi tar aldrig bilder på er när ni yogar. Eventuella yogabilder från studion är tagna vid speciella klasser där alla deltagare i förhand har fått godkänna att vi fotograferar. Eventuella bilder på deltagare eller lärare är tagna och publicerade efter samtycke.

Information om dig

För att kunna tillhandahålla en tjänst till dig behöver vi lagra dina personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679).

Informationen vi behöver är namn, telefon och e-post. Om du har autogiro behöver vi även personnummer. Vi hanterar även personuppgifter då någon kontaktar oss per e- post och vi har rutiner för att rensa bland de personuppgifter som vi hanterar i sammanhanget. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig och kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller organisationer utanför vår egen krets/verksamhet om inte lagen kräver det.

Vi sparar information om dig i 1 år efter avslutad kundkontakt. Viss information sparas dock längre enligt gällande lag om redovisningskrav. Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig. Du kan också begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt. Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter, dock inte om du har en skuld till oss. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Denna policy uppdaterades den 17 april 2020.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy så är du välkommen att kontakta oss på Hej@lillayogastudion.se