LILLA YOGASTUDION

En personlig studio med fokus på dig

Pausa vardagslivet en stund, en timme eller två, för att fokusera på dig själv.
Få perspektiv och arbeta långsiktigt för att hitta en balans mellan kropp och själ.
Vi har alla varit med om känslan av viktlöshet eller extremt glädjerus – en känsla som oftast
försvinner lika fort som den dyker upp. Lilla Yogastudion skapar en förutsättning för att
den känslan kan finnas inom dig och inte vara beroende av yttre omständigheter.
Yoga kan göra dig organiskt uppfylld av ett rus som är hållbart så länge du tar hand om din
kropp och sinne. Det finns hela tiden ett samspel mellan de två – det är först när din kropp
är i fysisk balans som ditt sinne kan göra en liknande resa.


Ta nästa steg, upptäck alla fördelar som yoga kan ge dig.

Varmt välkommen till oss på Lilla Yogastudion.