Anna


 

Har du behov av att hitta riktning i livet och investera i ditt välmående?

Varmt välkommen till mig som legitimerad psykolog. Den traditionella synen på samtal hos psykolog kan präglas av att kontakt med psykolog etableras först när problem har uppstått. Jag vill bredda detta synsätt och gärna träffa dig så tidigt som möjligt, för att kunna arbeta preventivt. Exempelvis kan det handla om att du står inför en livsförändring eller upplever relationsutmaningar. Du är givetvis välkommen när det finns behov av psykologisk behandling, såsom vid stressrelaterad problematik, sömnsvårigheter, nedstämdhet, ångest och oro för evidensbaserad psykologisk behandling.


Samtalen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), dvs vi arbetar med hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop för att kunna göra medvetna beteendeval. Utifrån sökorsak individanpassas behandlingen utifrån behov, och kan integreras med innehåll utifrån Compassionfokuserad terapi (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och/eller fokus på att öka färdigheter inom känsloreglering Unified Protocol (UP).
Jag har ett stort intresse för att ha en helhetssyn på ditt välbefinnande, där psykisk, fysisk och existentiell hälsa är viktiga delar. Jag erbjuder dessutom samtal i promenadform, samt är utbildad instruktör i medicinsk yoga. Dessa tjänster erbjuds som friskvård inom Wellnet.
Varmt välkommen till mig i Lilla klinikens varma och ljusa lokaler på St Larsgatan 9.

För ytterligare information vänligen besök min hemsida HÄR. För förfrågningar når du mig på anna@progresspsykologi.se eller 0760228622

Anna